Zonnepanelen

Via zonnepanelen en een elektrische omvormer kan energie teruggeleverd worden aan het electriciteitsnet.
Wanneer de opgewekte energie direct in de woning door apparaten wordt gebruikt, kan dat zonder een aangepaste elektriciteitsmeter.
Wanneer er zoveel energie wordt opgewekt, dat er teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet, is een aangepaste kWh- meter nodig.
Daarbij zal de elektriciteitsleverancier voorzieningen moeten treffen voor het mogelijk maken van teruglevering.
Informeer daarvoor bij uw leverancier.