Netwerken aanleggen en installeren

Om uw apparatuur, dat tegenwoordig geavanceerder is dan 10 jaar geleden, goed te laten functioneren, hebben de meeste apparaten een internetverbinding nodig.
Dat geldt voor computers, printers, telefooncentrales en televisietoestellen.
Om deze apparaten met internet te verbinden, hebt u een modem, een router en één of meer switches nodig.
Deze hoofdcomponenten van uw netwerk werken het meest betrouwbaar en veilig, wanneer er een bedraad netwerk aanwezig is.
In bepaalde situaties is een draadloos netwerk juist het beste alternatief, bijvoorbeeld wanneer bedrading moeilijk is aan te leggen, of wanneer de plaats van de apparatuur regelmatig varieert.
Ook combinaties tussen bedraad, draadloos en telefoonnetwerken zijn mogelijk, en kunnen zelfs de voorkeur hebben
Wij kunnen deze netwerken voor u installeren, met de daarbij behorende modem, router en eventuele switches.
Of het nu bedraad is of draadloos. We leveren het volledig werkend aan u op.